Web Analytics
 • Sever #1
 • Zoom+ Views: 276

  Hẹn em nhân viên ngân hàng Chiaki Hidaka đi khách sạn

  Hẹn em nhân viên ngân hàng Chiaki Hidaka đi khách sạn , cô ấy rất tính toán. Cô ấy nói với tôi rằng nếu có gì cần cải thiện, hãy chỉ giáo cho cô ấy. Điều đó thật tuyệt vời, và rõ ràng là cô ấy hoàn toàn muốn có một khoảng thời gian khác. Tôi cũng không để cô ấy thất vọng, tôi đã dạy cô ấy làm điều này, nhưng nếu cô ấy không quen,com nó có thể ảnh hưởng đến sự thích thú của cô ấy, vì vậy cô ấy không yêu cầu nữa. Cô ấy nói, “Bây giờ tôi rất thoải mái, thôi nào, chúng ta hãy thử.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image